Op. Dr. Mustafa BalcıoğluEar-Nose-Throat and Head-Neck Diseases Specialist

op dr mustafa balciogluBirth Date: 01.10.1980

Education status:

Degree Department / Program University Year

 • Bachelor - Faculty of Medicine Ankara University - 2006

 • PhD / Q. Proficiency / Specialization in Medicine

 • ENT and Head and Neck Surgery - Ankara University - 2012

Master Thesis Title (summary attached) and Thesis Supervisor (s):

Retrospective evaluation of our 10-year results in parotid tumors:

In this study, Ankara University Faculty of Medicine ENT Diseases Department, between 2000 and 2011, treated parotid tumors, frequency, gender, cell phone use relationship, preoperative FNA and postoperative histology, perioperative frozen pathological examination, surgical method applied and postoperative complications encountered retrospectively researched as.

Thesis Advisor: Dr. T. Aktürk

Previously Worked Institutions:

 • Dr.Ar.Gör. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007-2012

 • Op. Dr. Mağusa Devlet Hastanesi 2012- 2020

Scientific Memberships:

 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı

 • Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

 • Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ( UMKE )

 • Yüz Plastik Cerrahi Derneği

 • Türk Rinoloji Derneği

 • Uykuder

 • Kıbrıs Türk Tabibler Birliği

 

WORKS

A. Articles published in international refereed journals:

A1.Ozan Bağış Özgürsoy, MD ;Duygu Kankaya, MD;Mustafa Balcioglu, MD;Cem Üngör, DMD; Babür Küçük, MD. Tooth in the nose: Unusual presentation of a misdiagnosed maxillary ossifying fibroma. Case report, ENT- Ear, Nose & Throat Journal= December 2011. Volume 90, Number 12

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Muz SE, İslamoğlu Y, Balcıoğlu M, Yorulmaz İ. Kostmann sendromunda temporal kemik osteomiyelitine cerrahi tedavi uygularmısınız? :Olgu sunumu. 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2010, Ankara, Türkiye
B2. Balcıoğlu M, Muz SE, Aktürk TM, Cervatoglu P. Nazolabial Kist : Olgu Sunumu . 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2010, Ankara, Türkiye

B3. Balcıoğlu M, Özgürsoy OB, Başak H, Yorulmaz İ, Küçük B. Deltopektoral flep ile trakeostoma kapatılması . 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2010, Ankara, Türkiye

B4. Ocak E, Balcioglu M, Özgürsoy OB, Yorulmaz İ. Dev Mastoid Abse :Olgu Sunumu , 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2010, Ankara, Türkiye

B5. Ocak E, Balcioğlu M, Dursun G. İntranazal B-Hücreli Lenfoma :Sık Görülen Bir Hastalığın Nadir Bir Prezentasyonu . 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2010, Ankara, Türkiye

B6. Elgörmüş MN, Başak H, Balcıoğlu M, Özgürsoy OB, Dursun G. Dilde Gizli Kavernöz Hemanjiom . 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2010, Ankara, Türkiye

B7. Atmış EÖ, Balcıoğlu M, Ocak E, Gökcan K, Dursun G. Rekürren Larengeal Papillamotozisde Adjuvan İntralezyonal Cidefovir Uygulaması :Olgu Sunumu . 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2010, Ankara, Türkiye
B8. Balcioglu Mustafa. A Rare Intranasal Mass Case: Huge Inferior Turbinate Mucopyocele , 2010 Salzburg Weill Cornell Seminar in Otolaryngology ,Salzburg ,Austria . (Sözlü sunum )

D. Articles published in national refereed journals:

D1. Ocak E, Balcıoğlu M, Dursun G, Dev Mastoid Apse: 2 olgunun sunumu , Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası ,2011 Mayıs.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Balcıoğlu M, Muz SE, Kesici GG, Gökcan MK, Aktürk T. Seyrek bir intranazal kitle olgusu: Dev alt konka piyoseli, 7’inci Akademi Toplantısı 2009, Antalya, Türkiye (Sözel sunum)

E2. Balcioğlu M, Muz SE, Abbasova G, Gökcan MK, Küçük B. Boyunda abse ayırıcı tanısında orofarengeal tularemi: Olgu sunumu . 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi . Antalya, Türkiye

Kıbrıs Burun Estetiği (Rinoplasti)

Medipark Kliniği, Mağusa

Cerrahi Estetik, Ameliyat, Operasyon

Kıbrıs KBB, Botoks ve Yüz Dolgusu Tedavi İşlemleri

Kıbrıs, Kulak Burun Boğaz, Baş Boyun Cerrahisi

Mustafa Balcıoğlu

Burun estetiği konusunda deneyimli doktor

Rinoplasti doktoru

Rinoplasti uzmanı

Rinoplasti ameliyati

Burun ucu estetiği

çocuk kulak burun boğaz

kulak estetiği

horlama ve uyku apnesi

Bademcik Ameliyatı

 1. Kıbrıs burun estetik uzmanı

 2. Kıbrıs rinoplasti

 3. north cyprus rhinolopasty

 4. Kıbrıs kulak burun boğaz hastalıklarıKıbrıs Tüp Bebek Merkezi

Kıbrıs Tüp Bebek Hastanesi